Lars Näslund

LarsN

Coachen

Erfaren coach där jag agerar som ett effektivt bollplank som hjälper till att hitta
konstruktiva lösningar, utmanar och följer upp