Lars Näslund

Coachen

Jag har den fantastiska äran att coacha människor, detta har jag gjort i över 5 år nu.

När jag arbetar som coach agerar jag som ett effektivt bollplank som hjälper till att hitta
konstruktiva lösningar, utmanar och som följer upp så att man fortsätter ta steg i den riktning man vill gå.

Självklart har jag ett coachande förhållningssätt när jag arbetar som chef, ledare eller projektledare.