Lars Näslund

Erfarenhet

Tiden går och jag har lyckats få ihop en hel del erfarenhetsår.

Mer än 8 års ledningsgrupp erfarenhet
Mer än 15 års chefs erfarenhet
Mer än 20 års projektledare erfarenhet

Svart bälte i projektledning och kvalitet (six sigma)